Polecamy na Debica.TV

PGNiG zakończyło rozbudowę Podziemnego Magazynu Gazu Brzeźnica

Wczoraj (25 sierpnia br.) Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo uroczyście uruchomiło rozbudowany Podziemny Magazyn Gazu (PMG) Brzeźnica w powiecie dębickim. Inwestycja trwała 24 miesiące, a jej realizacja umożliwiła zwiększenie możliwości magazynowania gazu ziemnego w Brzeźnicy z 65 mln m3 do 100 mln m3 pojemności czynnej.   – Rozbudowa istniejących oraz budowa nowych podziemnych magazynów gazu są stałym elementem działań PGNiG na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Cieszy nas ukończenie kolejnej inwestycji na Podkarpaciu, gdyż region ten jest szczególnie ważny dla rozwoju branży wydobywczej w Polsce – mówił wczoraj Piotr Woźniak Prezes PGNiG S.A. Podczas uroczystego otwarcia PMG Brzeźnica, Starostę Powiatu Dębickiego reprezentował pan Wiesław Lada, Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego w Starostwie Powiatowym w Dębicy.   Proces rozbudowy PMG Brzeźnica rozpoczęto w sierpniu 2014 roku. Koszt inwestycji wyniósł 71 mln zł, kwota ta pochodziła ze środków własnych PGNiG. Projekt realizowała spółka PGNiG Technologie S.A. – wykonawca prac budowlano-montażowych oraz firma ABB Sp. z o.o. – dostawca agregatów sprężarkowych. Projekt techniczny rozbudowy przygotował GAZOPROJEKT SA. PMG Brzeźnica pracuje nieprzerwalnie od ponad trzydziestu lat. Przeprowadzona rozbudowa objęła wymianę wszystkich urządzeń technologicznych, stworzenie nowego zaplecza administracyjno-technicznego oraz wyposażenie ośrodka w tłocznię gazu, składającą się z dwóch sprężarek zasilanych silnikami elektrycznymi pracującymi zarówno podczas zatłaczania, jak i odbioru gazu z magazynu.   Rozbudowa pozwoliła na zwiększenie pojemności czynnej z 65 do 100 mln m3 gazu ziemnego, zwiększenie mocy zatłaczania i odbioru gazu oraz poprawę parametrów jakościowych gazu oddawanego z magazynu do sieci przesyłowej.   Na terenie województwa podkarpackiego PGNiG SA eksploatuje trzy podziemne magazyny gazu ziemnego. Poza Brzeźnicą są to: PMG Husów (powiat łańcucki) o pojemności czynnej 500 mln m3 oraz PMG Strachocina (powiat sanocki) o pojemności 360 mln m3, dla którego Spółka wykonała już koncepcję wstępną rozbudowy opartą o pozytywne wyniki analiz złożowych. Obecnie w Polsce funkcjonuje w sumie 7 podziemnych magazynów gazu połączonych systemem przesyłowym.   ZOBACZ ZDJĘCIA (archiwum PGNiG SA) źródło: Powiat Dębica

obejrzyj materiał

72. rocznica akcji „Burza” – obchody już w najbliższą niedzielę

W najbliższą niedzielę 28 sierpnia na polanie Kałużówka odbędą się obchody 72. rocznicy akcji „Burza” i stoczonej tutaj w 1944 roku największej bitwy partyzanckiej w południowo-wschodniej Polsce. Na polanie Kałużówka w czasie II wojny światowej w 1944 roku podczas Akcji „Burza” oddziały AK obwodu dębickiego stoczyły największą bitwę partyzancką w Polsce południowo-wschodniej. Apogeum walk poprzedzonych całodobowym ostrzałem artyleryjskim ze strony oddziałów niemieckich miało miejsce podczas bitwy na Kałużówce – 23  i 24 sierpnia 1944. Żołnierze 5 Pułku Strzelców Konnych AK pod dowództwem mjr. Adama Lazarowicza „Klamry” kilkakrotnie odparli atak wroga i w godzinach wieczornych po całodziennej walce niemieckie oddziały wycofały się z rejonu polany. Bitwa na Kałużówce należy do największych potyczek Armii Krajowej w Podokręgu AK Rzeszów w okresie akcji  „Burza”.Program uroczystości:- godz. 9:30  – pomnik przy drodze Braciejowa-Południk  (złożenie kwiatów przez weteranów Armii Krajowej i delegacje organizatorów, polana Kałużówka – w razie intensywnych opadów deszczu uroczystości odbędą się w kościele w Gumniskach),- godz. 10 – msza święta w intencji ojczyzny- godz. 11 – oficjalne obchody* hymn państwowy,*apel poległych,* salwa honorowa,* złożenie wieńców i wiązanek kwiatów,*piknik patriotyczno-historyczny, tj. grochówka wojskowa, diorama historyczna, wydawanie kart uczestnika uroczystości rocznicowych.Imprezą towarzyszącą uroczystościom będzie Bieg przełajowy „PARTYZANT” Szlakiem Partyzanckim II Zgrupowania AK Obwodu Dębica, który odbędzie się 28 sierpnia o godz. 14.00 – start przy Orliku w Gumniskach (informacje: www.maratonczyk-debica.pl).O godz. 8.30 z Placu Solidarności na Kałużówkę  odjedzie autokar którym na uroczystość będą mogli się dostać kombatanci, harcerze i poczty sztandarowe.Główni organizatorzy obchodów: Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej – Środowisko 5 Pułku Strzelców Konnych Armii Krajowej w Dębicy, Powiat Dębicki, Miasto i Gmina Pilzno, Gmina Dębica, Miasto Dębica, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Dębica, Zespół Szkół w Gumniskach, Hufiec ZHP Dębica,  Parafia Wniebowzięcia NMP w Gumniskach.Patronat Honorowy nad uroczystościami patriotyczno-religijnym na polanie Kałużówka objął Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl.  źródło: UM Dębica

obejrzyj materiał

Miejskie Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi

Od 1 września 2016 r. Miejskie Gimnazjum nr 4 mieszczące się przy ul. Wyrobka zmienia nazwę na Miejskie Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi w Dębicy. W szkole uczniowie będą z wybranych przedmiotów – historii i geografii uczyć się w dwóch językach: polskim i angielskim. Decyzję w sprawie zmiany nazwy szkoły podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej podjęli radni. Z wnioskiem o zmianę nazwy szkoły zwrócił się do władz miasta dyrektor placówki. Pomysł został wcześniej pozytywnie zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną MG nr 4 oraz Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski. Zmiana nazwy szkoły związana jest z utworzeniem od 1 września br. oddziału dwujęzycznego w klasie pierwszej w celu poszerzenia oferty programowej szkoły oraz zwiększenia zainteresowania absolwentów szkół podstawowych kontynuacją edukacji w MG nr 4. W uruchomionym oddziale dwujęzycznym przynajmniej dwa zajęcia edukacyjne (z wyjątkiem j. polskiego – części historii dotyczącej historii Polski oraz geografii dotyczącej geografii Polski) odbywały będą się w języku polskim i angielskim.„W założeniu stworzenia oddziału dwujęzycznego jest umożliwienie młodzieży, która szczególnie interesuje się językiem angielskim i chce rozwijać swoje umiejętności w tym zakresie nauki nie tylko samego języka angielskiego w poszerzonym zakresie, ale także nauki dwóch innych przedmiotów w języku angielskim” – mówi Andrzej Czudecki, dyrektor Miejskiego Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Dwujęzycznymi  w Dębicy.Jak podkreśla dyrektor placówki oferta klasy dwujęzycznej w MG 4 jest skierowana do wszystkich szóstoklasistów z terenu Dębicy, którzy chcieliby uczyć się w takiej właśnie klasie. Ponadto gimnazjum oferuje naukę w klasach ogólnych oraz klasach z możliwością poszerzenia zakresu wiedzy i umiejętności z przedmiotów ścisłych ( matematyka, fizyka, informatyka) oraz z przedmiotów humanistycznych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie). Gimnazjum proponuje także realizację indywidualnych programów nauczania z jednego lub kilku przedmiotów, pozalekcyjne zajęcia sportowe w ramach Lubów sportowych oraz korzystanie z licznych, działających w szkole kół przedmiotowych.    źródło: UM Dębica

obejrzyj materiał

Dębica będzie starała się o środki na rewitalizację

Podczas ostatniej, nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Dębicy, która odbyła się 22 sierpnia radni wyrazili zgodę na przystąpienie do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016 – 2020 i upoważnienie do zaciągnięcia na jego realizację zobowiązania finansowego w kwocie ponad 185 tysięcy złotych. Przygotowanie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Dębicy na lata 2016 – 2020 ma być narzędziem wyprowadzenia ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych pod kątem społecznym jak i infrastrukturalnym znajdujących się na terenie miasta. W ramach przygotowania programu rewitalizacji zostanie rozeznana sytuacja społeczna na terenie miasta (poziom bezrobocia, wykluczenia społecznego, problemów społecznych),  jak również infrastrukturalna. Duży nacisk w analizie społecznej zostanie położony na takie aspekty jak kwestia aktywizacji i włączenia zawodowego osób pozostających poza rynkiem pracy, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu ludności, przeciwdziałanie  marginalizacji osób i rodzin  oraz   poprawa standardów i dostępności usług społecznych i zdrowotnych dla mieszkańców miasta.Drugim z aspektów przygotowania tego programu będzie rozpoznanie potrzeb infrastrukturalnych na terenie miasta np. wskazanie budynków wymagających remontów (budynki z lat 50-tych i 60 – tych XX wieku z ogrzewaniem węglowym), określenie jakości przestrzeni publicznych i stopień ich dostosowania do potrzeb ludzi starszych i niepełnosprawnych, wskazanie i lepsze wykorzystanie zaniedbanych terenów zielonych, które będzie można  zagospodarować  na przestrzenie publiczne czy wykorzystanie np. budynków pokoszarowych.Decyzja radnych  pozwoli na staranie się o środki na poprawę infrastruktury na terenie miasta z RPO Województwa Podkarpackiego  oraz porządkowanie przestrzeni miejskiej. Celem tego programu będzie również przełamywanie barier społecznych i integracja społeczności lokalnej.  źródło: UM Dębica

obejrzyj materiał